Liczba wpisów: 105

Nagłośnij WieloRybę

Regulamin

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko i odpowiedzialność.
 2. WieloRyba jest serwisem działającym w 100% non-profit. W związku z tym nie udzielamy gwarancji, że serwis funkcjonował będzie bez zakłóceń, błędów, przerw, czy innych problemów. Zastrzegamy sobie także prawo do zawieszenia działalności WieloRyby lub wprowadzania zmian w wyglądzie bądź sposobie działania serwisu.
 3. Korzystając z WieloRyby gwarantujesz, że będziesz korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.
 4. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie w celach prezentacji ich w WieloRybie oraz w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Jako zgłaszający masz prawo do modyfikowania oraz usuwania wprowadzonych przez Ciebie danych.
 5. Ekipa WieloRyby ma prawo wykorzystać udostępnione przez Ciebie dane w celu prezentacji ich na serwisach (profilach, stronach itp.), w szczególności profilu WieloRyby na Facebooku, powiązanych z WieloRybą
 6. Ekipa WieloRyby nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez odwiedzających serwis informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za skutki powstałych z wykorzystaniem tych informacji stosunków prawnych.
 7. Ekipa WieloRyby nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie firm oraz osób wprowadzonych przez zgłaszających do naszej bazy.
 8. Zakazane jest dostarczanie do WieloRyby przez zgłaszających treści o charakterze sprzecznym z obowiązującymi przepisami, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Dane zawarte na WieloRybie nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami, celami dla których działa WieloRyba oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. WieloRyba informuje, że serwis może zawierać dobra chronione prawem autorskim, w szczególności znaki towarowe. Ich bezprawne wykorzystywanie może stanowić podstawę do odpowiedzialność prawnej. Przyjęty wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 11. Zamieszczając materiały/treści w ramach serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich w granicach osobistego użytku – w tym dla celów prowadzenia przez nich działalności gospodarczej - przez pozostałych odwiedzających WieloRybę.
 12. Wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadczasz, że zawierasz w nim informacje prawdziwe oraz, że masz świadomość, iż podając dane nieprawdziwe narażasz się na odpowiedzialność cywilnoprawną lub karnoprawną.
 13. Administratorzy WieloRyby mają prawo odmowy zamieszczenia lub usunięcia z WieloRyby treści, które sprzeczne są z regulaminem.

Korzystając z serwisu oświadczasz, że zapoznałeś się z powyższym regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia.

Czytany 4083 razy